Detalji proizvoda


Fausta AE3 - SPES REIPVLICAE - Thessalonika

Fausta AE3 - SPES REIPVLICAE - Thessalonika
6,21
FAVSTA AVG
SPES REIPVBLICAE

legnagyobb átmérő: 19,3 mm
tömeg: 2,82 g

verdejegy: SMTSB
mesterjegy: -
verde: Thessalonika (Thesszaloniki, GRE)
referencia:
  • brojcana stavka
    R824
    Nagradni kupon
    0,06 €
WebShop System